Professionals

Het Centrum voor jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar ouders/ verzorgers, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Vragen? Hier kun je een vraag stellen via e-mail en in contact komen met onze medewerkers van het CJG. Bij de beantwoording van de vragen werkt het CJG nauw samen met deskundigen.