Jeugdhulp

Het Centrum voor jeugd en Gezin (CJG) is een plek waar ouders / verzorgers, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Over je kind, over jezelf of over je ouders. Wij vinden geen enkele vraag raar. Hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Je kunt je vragen stellen via de website, de telefoon of via onze e-mail. Je krijgt altijd een antwoord. Handig, want iedereen kan wel wat tips gebruiken over opvoeden en opgroeien. Bij de beantwoording van de vragen werkt het CJG nauw samen met deskundigen.

Sinds 1 januari 2015 kunt u ook bij het CJG terecht als er professionele hulp nodig is. Een medewerker van het CJG kijkt samen met u welke hulp er bij uw situatie past. U kunt voor een gesprek terecht op het gemeentehuis, maar het kan ook eventueel bij u thuis of op de basisschool waar uw kind naartoe gaat. Ook jongeren kunnen zelf bij het CJG hulp aanvragen. Samen met de medewerker van het CJG stellen jullie en plan van aanpak op. Hierin staat welke hulp ingezet wordt zoals bijvoorbeeld psychische hulp, thuisbegeleiding of dagbehandeling. Voor deze hulp is een beschikking van de gemeente nodig.

Alle professionals die zorg en ondersteuning bieden, werken met de Verwijsindex. De Verwijsindex is een landelijk systeem waarin hulpverleners en andere professionals registreren wie er zorg ontvangt. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Meer informatie vindt u op www.verwijsindexzeeland.nl/voor-clienten. 

U kunt ons bereiken via 0113-377377 of stuur een mail naar cjg@noordbeveland.nl