Alle onderwerpen

Sociale vaardigheden

Het begrip sociale vaardigheden gaat over hoe mensen op een goede manier met elkaar omgaan. Dat is voor iedereen, in alle omstandigheden van belang.

Sociale vaardigheden in de kindertijd

Door de omgang met elkaar leren kinderen al op de basisschool dat je rekening moet houden met anderen en hoe je kunt omgaan met agressief gedrag en ruzies. De tijd op de basisschool is dan ook een belangrijke periode waarin kinderen leren voor zichzelf op te komen en hun eigen emoties leren kennen en onder controle te houden.

Vaardigheden ontwikkelen

Nu je kind in de puberteit zit, worden deze sociale vaardigheden nog belangrijker.

  • Jongeren willen graag dat anderen hen aardig vinden en dat ze vrienden worden. Ze willen dat anderen hen helpen en niet vergeten of over hen heen lopen.
  • Daarom moet je kind bijvoorbeeld aardig zijn, voor zichzelf opkomen, ruzies oplossen en zich inleven in anderen.

Op die manier maken jongeren vrienden, waardoor ze zich vaak ook een stuk zekerder van zichzelf voelen. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld.

Cursussen

Als je kind moeite heeft met contacten leggen, zich onzeker voelt, niet genoeg voor zichzelf opkomt of ‘sociaal onhandig’ is, kan het goed zijn om hem of haar een cursus te laten volgen. Dat kan bijvoorbeeld een training in sociale vaardigheden zijn, of een assertiviteitstraining of een weerbaarheidscursus. Je kunt hierover informatie opvragen bij de mentor of docent van je kind, de huisarts of een psycholoog.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.