Week van de Mediawijsheid

Voor de generatie jongeren die nu opgroeit, is de aanwezigheid van internet en digitale media vanzelfsprekend. Veel van de vaardigheden die nodig zijn om goed met deze media om te kunnen gaan, doen ze dan ook als vanzelf op. In hun vrije tijd: alleen of met leeftijdsgenootjes. Deze generatie kijkt vaak met veel zelfvertrouwen naar het eigen mediagedrag.
 

Wanneer ben je mediawijs?

Maar handig met media, maakt nog niet mediawijs. Mediawijsheid gaat tenslotte verder dan een verzameling vaardigheden – dan dingen kunnen. Wie mediawijs is, weet bijvoorbeeld óók hoe je media slim en creatief kan inzetten om je doelen te bereiken. Of hoe je de valkuilen die nu eenmaal bij de gemedialiseerde samenleving komen kijken het beste kunt omzeilen. En de hiervoor benodigde stappen, die zet je niet als vanzelf. Die zet je bewust én samen: met leeftijdsgenootjes, maar ook met ouders en docenten.
 

Zelf aan de slag met mediawijsheid

Thuis kun je ook op allerlei manieren aan de slag met mediawijsheid. Doe bijvoorbeeld de Ouder & Kind Quiz, de Media Ukkie Challenge of volg de gratis online cursus mediaopvoeding. Op de site van mediawijsheid vindt je alles wat je moet weten. Ga voor alle manieren om aan de slag te gaan met mediawijsheid naar: www.mediawijsheid.nl/ouders.

 

Week van de Mediawijsheid