Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs

Als je kind in groep 8 zit, is het belangrijk om alvast te bedenken welke middelbare school leuk en geschikt is. Het opleidingsniveau van je kind is hierbij van belang, maar bijvoorbeeld ook het type school en de kwaliteit van de school.

Het opleidingsniveau wordt bepaald door bijvoorbeeld de Cito-toets of Centrale Eindtoets en alle overige schoolprestaties. Op basis hiervan geeft de leerkracht een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit schooladvies is niet bindend. Je bent als ouder vrij om te kiezen naar welke school je kind gaat, maar de meeste middelbare scholen laten leerlingen toe op basis van het schooladvies van de basisschool. Meer informatie staat op onze website van het CJG Noord-Beveland onder Onderwijs. Ook heel handig is het scholenoverzicht van het voortgezet onderwijs in Zeeland op de website Leren in Zeeland