Digitale bijeenkomst toekomstige leef- en opgroeikwaliteit

Hierbij nodigen we je uit om mee te denken en een bijdrage te leveren aan de toekomstige leef- en opgroeikwaliteit voor onze kinderen en jongeren in Noord-Beveland. 

Dit willen we doen aan de hand van drie leefgebieden: 

  1. Spelen, leren en ontwikkelen (opvang en onderwijs 0 - 18 jaar) 
  2. Ondersteuning en zorg 
  3. Vrije tijd (sport) en veiligheid

Ons doel is om jullie, als ouders en/of betrokken inwoners, te bevragen op bovengenoemde leefgebieden in een digitale bijeenkomst per kern. De uitkomsten van deze bevraging worden verwerkt in de nieuwe Jeugd- en Onderwijsvisie van de gemeente Noord-Beveland voor de periode 2022-2025. We vinden het van belang om deze visie samen met betrokkenen tot stand te brengen en daarom stellen we jullie inbreng zeer op prijs!

Onze gemeentelijke ambitie voor de integrale Jeugd- en Onderwijsvisie is:

Voor alle kinderen en jongeren van 0 - 18 jaar, die binnen de gemeente Noord-Beveland veilig opgroeien, is een uitdagend, passend en stimulerend aanbod gerealiseerd ter ondersteuning van de educatieve-, sociale-, gezonde, sportieve ontwikkeling. Deze zorgt voor een stevige basis om de beste kansen in het leven te realiseren, gericht op een volwaardige en actieve deelname.

We realiseren deze ambitie door regie te voeren en alle betrokken partijen bij elkaar te brengen. Daarbij willen we actief luisteren naar de wensen en verwachtingen die jullie als ouders en inwoners hebben.

De vraag
Voor de realisatie van deze integrale Jeugd- en Onderwijsvisie wil onze gemeente met de kinderen, jongeren, betrokken professionals, ouders en inwoners rond de tafel. Gezien de pandemie zal dit voornamelijk digitaal plaatsvinden.

De digitale bijeenkomsten worden gehouden op onderstaande data:

  • 17 mei 19.30 uur, inwoners Kortgene
  • 19 mei 19.30 uur, inwoners Colijnsplaat
  • 2 juni 19.30 uur, inwoners Wissenkerke
  • 7 juni 19.30 uur, inwoners Kamperland

De inwoners uit de kernen Geersdijk en Kats zijn uiteraard ook van harte welkom op één van bovengenoemde data.

Emile Eshuis van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ) zal de digitale bijeenkomsten begeleiden.

De vragen die we jullie willen voorleggen rondom de thema’s zijn:

1.     Spelen, leren en ontwikkelen van 0 - 18 jaar. 

·       Wat verwacht jij aan ondersteuning, uitdaging en voorzieningen op dit gebied binnen de kern waar je leeft en voldoet deze? Komt jouw verwachting overeen met de gemeentelijke ambitie zoals hierboven beschreven? Waarom wel/niet? 

·       Welke wensen heb je specifiek naar de toekomst om spelen, leren en ontwikkelen voor onze 0 - 18-jarigen nog beter vorm en inhoud te geven? 

2.     Ondersteuning bieden aan het gezond ontwikkelen en hierbij zorg geven aan deze doelgroep van 0 - 18 jaar bij het opgroeien. 

·       Wat verwacht jij op dit gebied en biedt de gemeente dat? Stemt dat overeen met de gemeentelijke ambitie zoals hierboven beschreven? Waarom wel/niet? 

·       Welke wensen heb je specifiek naar de toekomst om deze ondersteuning en zorg nog beter vorm en inhoud te geven? 

3.     Vrije tijd, waaronder sport. 

·       Wat verwacht jij op dit gebied en biedt de gemeente dat? Stemt dat overeen met de gemeentelijke ambitie zoals hierboven beschreven? Waarom wel/niet? 

·       Welke wensen heb je specifiek naar de toekomst om de vrije tijd voor de 0 – 18-jarigen zo optimaal en uitdagend mogelijk te realiseren? 

4.     Een veilige leefomgeving voor de 0 - 18-jarigen. 

·       Wat verwacht jij op dit gebied en biedt de gemeente dat? Stemt dat overeen met de gemeentelijke ambitie zoals hierboven beschreven? Waarom wel/niet? 

·       Welke wensen heb je specifiek naar de toekomst om de veiligheid voor de 0 – 18-jarigen zo optimaal mogelijk te realiseren?

Graag aanmelden vóór 5 mei 2021, per mail naar c.bergwerff@noord-beveland.nl

Na aanmelding ontvangt u de digitale link voor deelname aan de bijeenkomst van uw keuze.

Bijeenkomst